Kryolan

Color Spray


Nyanser

D34 Yellow
D30 Pink
D29 Opaque
D43 Marine blue
D32 Azur blue
D28 Turquoise
D331 Orange
D33 Green
D31 Zinnober
D42 Dark red
D27 Opaque titian
D35 Aubergine
D45 Gold blond
D36 Opaque blond
D37 Loamy yellow
D46 Light brown
D44 Chestnut brown
D41 Opaque brown
D20 White
D19 Grey
D38 Dirty grey
D40 Black
D39 Pearl grey
D21 Silver
D23 Gold
D22 Copper
D25 Metallic red

Artikelnr: 2250


Beskrivning

Vattenlöslig hårfärg. Urtvättbara ur normalt hår. Kraftigt blekta eller preparerade hår- testa först. Aerosolspray.

Vid order per mail, ange artikelnummer samt ev. storlek och nyans.

Kryolan

Color Spray


Nyanser

D34 Yellow
D30 Pink
D29 Opaque
D43 Marine blue
D32 Azur blue
D28 Turquoise
D331 Orange
D33 Green
D31 Zinnober
D42 Dark red
D27 Opaque titian
D35 Aubergine
D45 Gold blond
D36 Opaque blond
D37 Loamy yellow
D46 Light brown
D44 Chestnut brown
D41 Opaque brown
D20 White
D19 Grey
D38 Dirty grey
D40 Black
D39 Pearl grey
D21 Silver
D23 Gold
D22 Copper
D25 Metallic red

Artikelnr: 2250


Beskrivning

Vattenlöslig hårfärg. Urtvättbara ur normalt hår. Kraftigt blekta eller preparerade hår- testa först. Aerosolspray.

Vid order per mail, ange artikelnummer samt ev. storlek och nyans.

Kryolan

Color Spray


Artikelnr: 2250

Visat 2729 gånger


Beskrivning

Vattenlöslig hårfärg. Urtvättbara ur normalt hår. Kraftigt blekta eller preparerade hår- testa först. Aerosolspray.

Vid order per mail, ange artikelnummer samt ev. storlek och nyans.

 

Nyanser

D34 Yellow
D30 Pink
D29 Opaque
D43 Marine blue
D32 Azur blue
D28 Turquoise
D331 Orange
D33 Green
D31 Zinnober
D42 Dark red
D27 Opaque titian
D35 Aubergine
D45 Gold blond
D36 Opaque blond
D37 Loamy yellow
D46 Light brown
D44 Chestnut brown
D41 Opaque brown
D20 White
D19 Grey
D38 Dirty grey
D40 Black
D39 Pearl grey
D21 Silver
D23 Gold
D22 Copper
D25 Metallic red